Алтын-Ай Жорабаева "Қазақстаным алға!"

16 Декабрь 2014 18:00

(Сохранить в календарь)

ЦКЗ «Казахстан», Астана

Алтын-Ай Жорабаева "Қазақстаным алға!"
Концертная программа "Қазақстаным алға!"

Контакты: 705 256